Servizos

Consultoría e auditoría legal


Ademais das cuestións máis legais, tamén ofrécese un importante servicio de xestión e representación de intereses.

Neste sentido tratamos ofrecer ao cliente a conveniencia de delegar a preparación e posta en marcha de varias accións a tomar ante as Administracións Públicas e outros órganos ou entidades.

O coñecemento activo de linguas polos membros da empresa ofrece ao cliente a posibilidade de iniciar e manter relacións con operadores e entidades situadas no exterior.


Negociación e litigación


Non só aconsellamos a os nosos clientes legalmente, se é necesario, tamén asumimos a defensa dos seus intereses.

Nestes casos, dámoslle un valor especial ao desenvolvemento de actividades de negociación, a fin de garantir que as disputas finalicen con acordos extraxudiciais.

Non obstante, en caso de que non sexa posible alcanzar pactos satisfactorios para os intereses do cliente, a vía xudicial pode constituír o remedio adecuado.


Representación e xestión de intereses


Á marxe das cuestións de carácter máis xurídico, préstase tamén un importante servicio de xestión e representación de interese.

Á marxe das cuestións de carácter máis xurídico, préstase tamén un importante servicio de xestión e representación de interese.

Neste sentido, téntase ofrecer ao cliente a comodidade de delegar a preparación e execución de distintas actuacións a desenvolver ante as Administracións Públicas e outros órganos ou entidades.

O coñecemento activo dos idiomas por parte dos membros da Firma, ofrece a posibilidade ao cliente de iniciar e manter relacións con operadores radicados no estranxeiro.

En qué podemos axudarlle?
Contacte con nós


Contactar